Dungeon maker ไกด์ Darklod จอมมารตัวไหน เก่งยังไง

อ่านสกิลแล้ว งง เริ่มเล่นแล้วไม่เข้าใจ
คลิปนี้จะบอกความสามารถเบื้องต้นของจอมมารให้จ้า
ส่วนพวกสกิลอเวคต่าง ๆ ไว้เจาะลึกกันรายตัวอีกที

พูดคุยกับป๋ารักได้ที่คอมเม้นหรือแฟนเพจ
https://www.facebook.com/palucktidgame/